Долната земя

th18cover_name_land_1640_686
Светът винаги е бил в конфликт, още от създаването си. Конфликт между реда и хаоса, между студа и изгарящото слънце, между безкрайният океан и надигащата се суша, между огромните зверове и хитрите примати, между хората и природата, между религията и науката, между новото и старото. От тогава до сега някои конфликти са били безпрецедентно разрешени, някои продължават и днес, а има и такива, за които дори не знаем, че се водят и колко малко им трябва, за да преобърнат живота ни.

Нищо не е такова, каквото го познавате. Шумовете, които чувате нощем не са просто животни в гората. Има причина да ви е страх от тъмното. Има причина да ви е страх.

Светът винаги се е делил на осезаем и скрит. Старите хора знаят това и за да поддържат баланса между двата свята са си изградили обичаи, които да притварят вратата между тях достатъчно, че да не се промъкне нещо. Обичаи, които ние вече не спазваме, памет, която вече нямаме, врата, която сега зее широко отворена.

Ловът на Съкровище ще се състоя на 20ти май 2018 от 13 часа.
Началната точка беше ДНА, Враца.
Всеки екип трябваше да разполага с един Андроид телефон.