Задавани въпроси

Какво е Лов на Съкровеще?
Ловът на Съкровище е популярен тип игра свързана с разрешаване на загадки, разбиване на шифри и посещаването на различни забележителности. Всяка загадка води състезателите до определено място на което трябва да се открие следващата загадка или да се изпълни някакво предизвикателство за да получат нова улика.

Ловът на Съкровище предизвиква интелектуално и физически участниците. Те се научават взаимно да използват силните си страни, да мислят креативно и да действат като екип. Всеки отбор трябва заедно да реши загадките, които трудно се решават самостоятелно. От голямо значение са уменията за ориентиране по карта, наблюдателност и съобразителност. Участниците разполагат с оскъдно време, информация и с малко ресурси да отсеят най-добрите идеи, изберат план за действие и оценят неговата ефективност. Когато непредвидени обстоятелства го налагат, отборите трябва да са достатъчно гъвкави и готови за бърза реакция.

Трудни ли са загадките?
Загадките са с различна трудност, съобразена със самите участници. Когато играта няма възрастови ограничения загадките са на по-ниско ниво.

Колко време продължава?
В зависимост от бързината на дадения отбор, една игра може да продължи между 2 и 3 часа.

Изморителна ли е играта?
Зависи от начина по който я играе дадения отбор – той може да разчита на бързина или на внимателно обмисляне и еднократно действане.

Какво друго трябва да знаят участниците в Лова на Съкровища?
Носете удобни дрехи и обувки, не се дехидратирайте и носете със себе си поне един работещ мобилен телефон.